Pavadinimas: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302848387
Broniaus Oškinio Vaikų aviacijos akademija

Mokyklos tipas: Neformaliojo vaikų švietimo mokykla (Institucijų tipų klasifikatoriaus kodas 3161)
Būstinė: Birutės g. 2, Kėdainiai, tel.: 8 347 55886, el.paštas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademija yra vienintelė valstybinė ugdymo įstaiga šalyje, teikianti vaikams galimybę įgyti skraidymo aparatų pilotavimo patirtį bei aviacijos teorijos pradmenis. Mokyklos veikla padeda vaikams atskleisti individualias kūrybines galias ir gebėjimus, tenkinti prigimtinius saviraiškos poreikius, orientuoja ateities profesinei veiklai.


MOKYKLOS MISIJA. Vaikų aviacinio švietimo ir ugdymo, taikant mokyklinių orlaivių pilotavimo praktiką, politikos formavimas ir jos įgyvendinimas.
STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINYS. Formuoti vaikų aviacijos eskadrilių tinklą šalyje, neformaliojo švietimo lygmeniu užtikrinti ugdymo procesą, pagal Vaikų aviacijos pilotų ugdymo programą.
DISLOKACIJA. Mokyklos administracija ir metodinis - techninis - ūkinis centras yra Kėdainiuose. Ugdymo padaliniai - vaikų aviacijos eskadrilės - išsidėstę šalies teritorijoje.


ISTORIJA
1983 m. Įsteigta Panevėžio aviacijos techninio sporto klubo Kėdainių Jaunųjų aviatorių mokykla (būrelis). Ji įsikūrė Aukštųjų Kaplių kaime, 12 km nuo Kėdainių.
1988 m. Skraidymų bazė perkelta į naują, specialiai įrengtą, aerodromą Vilainių kaime, šalia Kėdainių.
1992 m. Jaunųjų aviatorių mokykla reorganizuota į Kėdainių vaikų aviacijos mokyklą. Visas steigėjo funkcijas perėmė Kėdainių rajono savivaldybė. Veikė dvi eskadrilės.
1993 m. Mokyklai suteiktas žymaus sklandytuvų konstruktoriaus ir jaunimo sklandymo propaguotojo Broniaus Oškinio vardas.
1994 m. Mokykla reorganizuota iš rajoninės į Respublikinę neformaliojo ugdymo įstaigą. Steigėjo funkcijas perėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija. Veikė 12 eskadrilių visoje Respublikoje. (Dėl sunkmečio 2010 m. sumažėjo iki 8).
2003 m. Mokykla apdovanota Tarptautinės Aeronautikos Federacijos (FAI) garbės diplomu.

2013 m. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla minėjo veiklos 30-metį.

2014 m. sukako 20 metų, kaip Mokyklos steigėjo funkcijas sėkmingai įgyvendina LR Švietimo ir mokslo ministerija.

2018 m. Oškinio mokykla minėjo veiklos 35-metį.